Jak wygląda recykling odpadów w Warszawie?

Warszawa przyjęła kompleksowe i odpowiedzialne podejście do gospodarki odpadami i recyklingu. Podobnie jak wiele innych postępowych miast, Warszawa przestrzega zasad segregacji i recyklingu odpadów. W tym celu władze lokalne corocznie przeznaczają fundusze na specjalne szkolenia dla uczniów i wysokiej jakości kampanię informacyjną. W mieście działa również straż miejska, która monitoruje prawidłowe sortowanie odpadów, informuje warsaw-name.eu.

Warto pamiętać, że nieposortowane odpady trafiają na wysypiska, gdzie gniją i zanieczyszczają środowisko. Sortowanie odpadów pomaga przekształcić je w użyteczny surowiec. W tym artykule opowiemy Ci o specyfice sortowania i recyklingu odpadów w Warszawie.

Sortowanie odpadów w mieście

W 2016 roku Unia Europejska podjęła ważną decyzję, która miała pozytywny wpływ na środowisko i jakość recyklingu odpadów we wszystkich większych miastach Polski. Decyzja UE przewidywała recykling 50% odpadów i sortowanie pozostałych odpadów na cztery obowiązkowe frakcje: szkło, metal i plastik, papier i żywność oraz odpady ludzkie. Rezultat tej decyzji można zobaczyć na ulicach Warszawy: zamiast jednego pojemnika na wszystkie odpady, są cztery lub pięć pojemników, dzięki czemu każdy może sortować odpady w celu właściwego recyklingu. W ciągu zaledwie roku korzystania ze specjalnych pojemników do segregacji odpadów, problemy środowiskowe w Warszawie zmieniły się diametralnie. Przyczyniła się do tego również wysokiej jakości kampania informacyjna, która promuje lepsze sortowanie odpadów i recykling. W szczególności, nad każdym pojemnikiem znajduje się informacja, jak prawidłowo sortować odpady.

Później Warszawa zaczęła sortować odpady na dwie kolejne frakcje: odpady mokre i suche. Oddzielono również szklane pojemniki, aby ułatwić sortowanie i recykling odpadów ogólnych. Ponadto Warszawa podpisała specjalne umowy z aptekami, do których mieszkańcy mogą przynosić przeterminowane leki w celu ich selektywnej utylizacji. W ten sposób w ciągu zaledwie kilku lat sortowanie odpadów w Warszawie osiągnęło znacznie lepszy poziom. Nieprzestrzeganie zasad segregacji w Warszawie, podobnie jak w innych polskich miastach, może skutkować karą grzywny.

Zasady sortowania odpadów jako najlepszy sposób na ochronę środowiska

Każdy mieszkaniec Warszawy jest zobowiązany do przestrzegania zasad segregacji odpadów nie tylko w celu uniknięcia mandatów, ale także w trosce o środowisko naturalne. Zasady segregacji odpadów w Warszawie obowiązują również osoby odwiedzające miasto, więc jeśli planujesz wycieczkę do stolicy Polski, zalecamy wcześniejsze zapoznanie się z zasadami segregacji odpadów.

Przede wszystkim powinieneś pamiętać, który pojemnik jest przeznaczony na dany rodzaj odpadów: niebieski na papier, żółty na metal i plastik, zielony na szkło, brązowy na odpady biologiczne i czarny na odpady zmieszane.

Pamiętaj, że do papieru nie należy wkładać papieru toaletowego ani brudnych lub tłustych produktów. Nadają się do tego opakowania kartonowe, papier, czasopisma, zeszyty itp. Pojemniki na plastik i metal przeznaczone są na butelki, pokrywki, plastikowe torby, folię, pudełka po napojach itp. Pamiętaj również, że odpady należy myć, suszyć i dopiero wtedy wyrzucać do pojemników.

Nigdy nie należy wyrzucać substancji niebezpiecznych, baterii, sprzętu elektrycznego i butelek z płynami. Wraz ze szkłem nie należy wyrzucać również naczyń ceramicznych, szklanek, garnków, luster i szyb. Dozwolone są szklane słoiki, butelki lub opakowania po kosmetykach.

Resztki żywności, produktów spożywczych, kwiaty, fusy po kawie i herbacie należy wyrzucać do brązowego kosza. Nie wyrzucaj resztek mięsa i ryb, ziemi ani ekskrementów.

Czarny pojemnik przeznaczony jest na brudny i wilgotny papier, resztki mięsa i ryb, produkty do higieny intymnej, lustra, okna i ubrania. Nie wolno wyrzucać do niego sprzętu elektrycznego, urządzeń, baterii, leków i chemikaliów.

Warszawa stworzyła specjalną wyszukiwarkę utylizacji odpadów w mieście, aby pomóc wszystkim w procesie sortowania odpadów.

Recykling odpadów w mieście

W Warszawie wszystkie odpady z kontenerów na śmieci są transportowane na specjalne linie. Nawiasem mówiąc, liczba przewoźników i koszt usług odbioru odpadów są ustalane na poziomie lokalnym. Na przykład w Warszawie istnieją prywatni przewoźnicy, którzy zapewniają terminowy odbiór odpadów, a także firmy komunalne.

Odpady, których nie można poddać recyklingowi, są składowane na wysypisku. Mechaniczny recykling odpadów w Warszawie polega najpierw na sortowaniu odpadów, które następnie są sprzedawane. Odpady po biologicznym przetworzeniu mogą być również sprzedawane na rynku. Biologiczne przetwarzanie odpadów (zwykle żywności i odpadów ludzkich) prowadzi do produkcji kompostu, biologicznego nawozu, który jest również sprzedawany na rynku.

Get in Touch

.,.,.,. Copyright © Partial use of materials is allowed in the presence of a hyperlink to us.