Historia największej w Polsce spółki naftowej i gazowej PGNiG i wpływ jej działalności na środowisko

Jedną z największych polskich spółek państwowych zajmujących się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej jest PGNiG (Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo). Swoją skalą warszawska firma zadziwia cały świat. Jednak niewiele osób myśli o tym, jak działalność firmy wpływa na środowisko i życie człowieka. O trendach ekologicznych, walce o ochronę środowiska i działalności firmy opowiemy w naszym artykule na warsaw-name.eu.

Historia firmy

Zjednoczenie Górnictwa Naftowego i Gazowniczego w Warszawie zostało założone w 1976 roku. Już 1 września 1982 roku Minister Górnictwa i Energetyki RP utworzył  przedsiębiorstwo państwowe Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, które składało się z 61 przedsiębiorstw. Od 1996 roku w skład spółki wchodziło sześć okręgowych zakładów gazowniczych, które miały swoje siedziby w Gdańsku, Poznaniu, Tarnowie, Warszawie, Wrocławiu oraz Zabrzu. Siedziba firmy znajduje się w Warszawie.

Od 2008 roku PGNiG jest dostawcą gazu ziemnego dla ponad sześciu milionów konsumentów, wraz z gospodarstwami domowymi i dużymi przedsiębiorstwami. Firma posiada dwa główne obszary działalności: wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej na terenie całej Polski, które obejmuje oddziały Zielonogórskie i Sanockie. Na basenie Zielonogórskim wydobywa się gaz ziemny na dwudziestu siedmiu złożach, a na Sanockim na czterdziestu siedmiu. Podczas wydobycia i przetwarzania gazu w swoich zakładach PGNiG stosuje nowoczesne technologie, które pozwalają zminimalizować szkodliwy wpływ na środowisko.

Działalność PGNiG i jej wpływ na środowisko

Nie jest tajemnicą, że działalność zakładów naftowych i gazowych ma negatywny wpływ na środowisko. Wydobycie gazu i ropy ma nieunikniony wpływ na środowisko i zwykle towarzyszy mu znaczna emisja niebezpiecznych substancji do powietrza atmosferycznego, zanieczyszczenie wód gruntowych z powodu powodzi gazowych, zanieczyszczenie gleby i innych zbiorników wodnych, z których korzysta człowiek. Najczęściej szkodliwe emisje z wydobycia gazu i ropy naftowej zawierają niebezpieczne dla życia materiały radioaktywne. Firma PGNiG od początku swojego istnienia stara się jednak maksymalnie ograniczyć skutki swojej działalności.

W 2005 roku przeprowadzono ekspertyzę środowiskową, która określiła najważniejsze aspekty działalności PGNiG, wśród których:

  • Stały nadzór i natychmiastowa likwidacja zanieczyszczeń powstałych w wyniku wydobycia gazu i ropy naftowej;
  • Bezpieczna likwidacja starych wyrobisk;
  • Rekultywacja terenów górskich;

Zastosowanie wszystkich nowoczesnych technologii i możliwości, które pozwalają zmniejszyć toksyczne emisje do atmosfery.

PGNiG nadal aktywnie zajmuje się badaniami gleby i wody we wszystkich obiektach, w których produkowany jest gaz. ponadto PGNiG określa ilość zanieczyszczeń i ustanawia standardy jakości w celu zwalczania niedopuszczalnych norm.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat działalności zakładu znacznie zmniejszono negatywny wpływ na środowisko dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii i metod przetwarzania odpadów. W szczególności jednym z najważniejszych obszarów działalności PGNiG jest ochrona środowiska poprzez rekultywację terenów, na których przeprowadzono wydobycie ropy i gazu.

Od 1 stycznia 2005 roku Unia Europejska wprowadziła nowy mechanizm gospodarczy przewidujący zwiększoną ochronę powietrza. Pod ten mechanizm znalazła się również firma PGNiG, która stara się maksymalnie ograniczyć negatywny wpływ swojej działalności.

Na świecie istnieje wiele firm, których działalność ma nieodwracalny wpływ na środowisko. Warszawski PGNiG jest jednak doskonałym przykładem świadomego i ekologicznego podejścia do wydobycia gazu i ropy naftowej w swoim kraju.

Get in Touch

.,.,.,. Copyright © Partial use of materials is allowed in the presence of a hyperlink to us.